Dane adresowe


Starostwo Powiatowe w Łukowie

 

STAROSTWO POWIATOWE
21-400 Łuków
ul. Piłsudskiego 17

e-mail: sekretariat@starostwolukow.pl

Tel. (025) 798 22 03 / (025) 798 20 93 / (025) 798 66 38 / (025) 798 95 48 / (025) 798 74 16
Fax. (025) 798 74 91

NIP: 825-17-32-130

REGON: 711586567

 

Starostwo Powiatowe
czynne jest w następujących godzinach:


Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
od godz. 7.30 do 15.30

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW przyjmuje obywateli Starosta lub w jego imieniu Wicestarosta albo Sekretarz Powiatu

w poniedziałki w godz. 13:00 - 16:00
Pracownicy Wydziału ON (Sekretariat) i BRP w godz. pracy Starostwa.

Misją Starostwa Powiatowego w Łukowie
jest skuteczna realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu Łukowskiego w celu zaspokojenia ich potrzeb, w sposób zgodny
z przepisami prawa, profesjonalny, nowoczesny i przyjazny.


UWAGA !!!

Zmiana rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Łukowie

 


Wszystkie niżej wymienione rachunki Powiatu Łukowskiego prowadzone są w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie.

Informujemy, że od dnia 29.01.2015r. nowy rachunek bankowy do realizacji wpłat z tytułu wykonania dokumentacji oraz opracowań geodezyjnych

nr 28 9206 0009 7103 5419 2000 0050

Informujemy, że od dnia 29.01.2015r. nowy rachunek bankowy do realizacji wpływów z opłat komunikacyjnych

nr 83 9206 0009 7103 5419 2000 0030

 


Informujemy, iż od dnia 29.02.2015r. funkcjonuje nowy nr konta Starostwa Powiatowego
w Łukowie

41 9206 0009 7103 5419 2000 0010

Wpłaty dotyczące:

- opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

należy kierować na rachunek:

07 9206 0009 7103 5419 2000 0040

 

 


Opłatę skarbową w wysokości 17 złotych od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy kierować na rachunek bankowy Miasta Łuków

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140


 

Pomoc w załatwianiu spraw mieszkańcom niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo, a także osobom starszym zapewnia

PUNKT INFORMACYJNO-KANCELARYJNY STAROSTWA - w holu na parterze budynku głównego przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie

tel. 25 798 22 03 wew. 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji
2003.06.27 09:18:04
Data zmiany
2015-03-16 08:29:49
Opublikował
Krzysztof Konstanty
Zmienił
Marcin Iwan
Udostępnił
Krzysztof Konstanty
Ilość zmian
22
Autor
Marcin Iwan
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
516515