Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego Łuków
Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Łukowie

 

STAROSTWO POWIATOWE
21-400 Łuków
ul. Piłsudskiego 17

e-mail: sekretariat@starostwolukow.pl

Tel. (025) 798 22 03 / (025) 798 20 93 / (025) 798 66 38 / (025) 798 95 48 / (025) 798 74 16
Fax. (025) 798 74 91

NIP: 825-17-32-130

REGON: 711586567

 

Starostwo Powiatowe
czynne jest w następujących godzinach:


Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
od godz. 7.30 do 15.30

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW przyjmuje obywateli Starosta lub w jego imieniu Wicestarosta albo Sekretarz Powiatu

w poniedziałki w godz. 13:00 - 16:00
Pracownicy Wydziału ON (Sekretariat) i BRP w godz. pracy Starostwa.

Misją Starostwa Powiatowego w Łukowie
jest skuteczna realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu Łukowskiego w celu zaspokojenia ich potrzeb, w sposób zgodny
z przepisami prawa, profesjonalny, nowoczesny i przyjazny.


WAŻNE !!!


Informujemy, że od dnia 01.02.2014r. zostanie uruchomiony nowy rachunek bankowy do realizacji wpłat z tytułu wykonania dokumentacji oraz opracowań geodezyjnych

nr 57 1500 2208 1222 0000 3062 0000

Informujemy, że od dnia 01.02.2014r. zostanie uruchomiony nowy rachunek bankowy do realizacji wpływów z opłat komunikacyjnych

nr 10 1500 2208 1222 0000 3059 0000

 


Informujemy, iż od dnia 01-02-2011 funkcjonuje nowy nr konta Starostwa Powiatowego w Łukowie
24 1500 2208 1222 0000 1576 0000

Wpłaty dotyczące:

- opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

należy kierować na rachunek:

17 1500 2208 1222 0000 2560 0000


Opłatę skarbową w wysokości 17 złotych od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy kierować na rachunek bankowy Miasta Łuków

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140


 

Pomoc w załatwianiu spraw mieszkańcom niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo, a także osobom starszym zapewnia

PUNKT INFORMACYJNO-KANCELARYJNY STAROSTWA - w holu na parterze budynku głównego przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie

tel. 25 798 22 03 wew. 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 2003.06.27 09:18:04 Data zmiany: 2014-09-08 14:11:49
Opublikował: Krzysztof Konstanty Zmienił: Marcin Iwan
Udostępnił: Krzysztof Konstanty Ilość zmian: 20
Autor: Marcin Iwan Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 427499
© 2013 Biuletyn Informacji Publicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie cookies dla sesji użytkownika i danych statystycznych.